MIN BAKGRUND

Anna-Karin Bennberg heter jag och driver Liljeholmens Bondgård sedan 2005.
Jag har arbetat med mjölkkor i Norge och så har jag arbetat på en fårgård på Island. Därefter har jag har utbildat mig under två år i Skara som Agrotekniker.
Sedan flyttade jag hem 2004.
Jag är fjärde generationen på gården. Redan som liten visste jag att jag ville jobba med djur och i första klass talade jag om för fröken att jag en dag skulle ta över driften på gården.
 

Gården byggdes upp i början av 1900- talet. I två generationer drevs en smedja på gården. På 1980-talet lades mjölkproduktionen ner, sedan dess har det funnits får på gården.

Till gården hör ca 22 ha åker och beten. Den gamla smedjan står också kvar på gården, samt ladugård där hönsen bor i dag och flera andra gamla byggnader finns på plats.

Det finns en damm på gården som användes för att driva smedjan och en bäck som rinner genom gården. 50 m från gården rinner Våmån, på sommaren går det utmärkt att fiska eller ta sig ett dopp.


Anna-Karin tillsammans med Fergusson och Boss.